ESP32 selhání aplikace i2c: CONFLICT! driver_ng is not allowed to be used with this old driver

Aplikace zkompilovaná s ESP-IDF 5.3 nebo novější může selhat s následující zprávou:

i2c: CONFLICT! driver_ng is not allowed to be used with this old driver

Problém je způsoben nekompatibilním BSP (Board Support Package), které používá starou verzi ovladače I2C.

Řešení je přidat následující závislost do idf_component.yaml:

  esp_codec_dev:
    public: true
    version: "==1.1.0"

Znovu sestavte aplikaci a problém by měl být vyřešen.